Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αποφασίσαμε να προτείνουμε σε όλα τα μέλη μας την ολοκληρωμένη πρόταση της Αγροτικής Ασφαλιστικής
για την Ασφάλιση Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης σε Πανελλήνια κλίμακα, η οποία είναι
αποτέλεσμα πολύμηνης διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.

pdf περισσότερα 62.64 Kb

pdf δείτε όλα τα προγράμματα 34.40 Kb