Πρόχειρος Διαγωνισμός με τίτλο: "Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και εφαρμογή κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων" του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων.

pdf περίληψη προκήρυξης 131.50 Kb