Σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία νέων τμημάτων της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2011 στα παρακάτω Ι.Ε.Κ.:
Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω

Ι.Ε.Κ. Μεταμόρφωσης

Ι.Ε.Κ. Κοζάνης

Ι.Ε.Κ. Τρίπολης